ମ-ଫଳା

କ୍   +  ମ  କ୍ମ  ଖ୍   +  ମ  ଖ୍ମ 

ଗ୍ମ

ଘ୍ମ

ଙ୍ମ

ଟ୍ମ

ଣ୍ମ

ତ୍ମ

ଦ୍ମ

ଧ୍ମ

ନ୍ମ

ମ୍ମ

ଶ୍ମ

ଷ୍ମ

ସ୍ମ

ହ୍ମ


ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ମରଣ ସମ୍ମାନ
ଛଦ୍ମ ଗୁଳ୍ମ ଭସ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ମତି
ସଦ୍ମ ରଶ୍ମି ଆତ୍ମା ଶ୍ମଶାନ ବାଲ୍ମୀକ
ସ୍ମୃତି ଉଷ୍ମ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଶାଳ୍ମଳୀ ଉନ୍ମାଦ
ମୃଣ୍ମୟ ପଦ୍ମିନୀ ପରାଙ୍ମୁଖ ଅକସ୍ମାତ ହିରଣ୍ମୟ

ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମିକୀ ପାଲଟିଲେ । ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ଯୁ ନାହିଁ । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଜାତିର ପିତା ।


ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତା ମାତା,
ସଭିଁଏ ଆମର ଦେବତା ।


ଫୁଟିଅଛି ପଦ୍ମଫୁଲ ସରୋବର ଜଳେ,
ଆସହେ ତୋଳିବା ପଦ୍ମ ମିଳିଣ ସକଳେ ।


ଭାରତ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି,
ସରଗଠାରୁ ବଡ଼,
ତାହାରି ଟେକ ରଖିବା ଆମେ,
ଆସୁ ବିପଦ ଝଡ଼ ।