ନ-ଫଳା

କ୍   +  ନ  କ୍ନ  ଖ୍   +  ନ  ଖ୍ନ 

ଗ୍ନ

ଘ୍ନ

ତ୍ନ

ନ୍ନ

ପ୍ନ

ମ୍ନ

ବ୍ନ

ଶ୍ନ

ସ୍ନ

ହ୍ନ


ଅଗ୍ନି ଯତ୍ନ ସ୍ବପ୍ନ ସ୍ନେହ ଅବସନ୍ନ
ବିଘ୍ନ ରତ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ନାୟୁ ସନ୍ନିଧାନ
ଲଗ୍ନ ଛିନ୍ନ ନିମ୍ନ ପନ୍ନଗ ଜଗନ୍ନାଥ
ମଗ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାତଃସ୍ନାନ
ଭଗ୍ନ ଅନ୍ନ ବହ୍ନି ଆହ୍ନିକ ସନ୍ନିବେଶ

ପ୍ରସନ୍ନର ମୁଦିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଛି ।

ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଅଛି ।


ରତ୍ନାକର ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳରେ ସ୍ନାନ କଲା ।
ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କର ।

ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ଏ ସାର ବଚନ ।
ମନେ ରଖିଥିବ ସଦା ଆହେ ଶିଶୁଗଣ ।


ଆରେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଶରଦଶଶୀ,
ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ଖସି ।